Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2017

ద్వారకామాయి అనుభవ మండపము - సి.వి. రామమోహనరావు గారి అనుభవం

జై సాయి మాస్టర్ !  శీర్షిక :'ద్వారకామాయి అనుభవ మండపము'
సి.వి. రామమోహనరావు గారి అనుభవం (సాయిబాబా మాసపత్రిక మే,2017 నుంచి గ్రహించబడింది)
పఠన :శ్రీమతి అడిదం వేదవతి Youtube Link : https://www.youtube.com/watch?v=kiBmSBP5vTU

BackIndexNext

ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసము - నైతిక విలువలు

జై సాయి మాస్టర్ !  వ్యాసం :'ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసము - నైతిక విలువలు' (సాయిబాబా మాసపత్రిక మే,2017 నుంచి గ్రహించబడింది) రచన : పూజ్య ఆచార్య శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ పఠన :శ్రీమతి అడిదం వేదవతి Youtube Link : https://www.youtube.com/watch?v=8n2018ROou8

BackIndexNext

శ్రీ గుంటూరు నల్లమస్తాన్ సాహెబ్ జీ

జై సాయి మాస్టర్ !  వ్యాసం :'శ్రీ గుంటూరు నల్లమస్తాన్ సాహెబ్ జీ' (సాయిబాబా మాసపత్రిక మే,2017 నుంచి గ్రహించబడింది) రచన : పూజ్య గురుపత్ని శ్రీమతి అలివేలు మంగమ్మ (అమ్మగారు) పఠన :శ్రీమతి అడిదం వేదవతి Youtube Link : https://www.youtube.com/watch?v=8Y6WxQCTbtA

BackIndexNext

శ్రీ శిరిడీ సాయిబాబా భజనలు

జై సాయి మాస్టర్ !  శ్రీ శిరిడీ సాయిబాబా భజనలు 
గానం :శ్రీమతి అడిదం వేదవతి
Youtube Link : https://www.youtube.com/watch?v=0Swaiu9szRY&index=42&list=PLnRyJjSMDG1rIKCh26Dr4qb7niTuR8U6G

శ్రీ సద్గురు భరద్వాజ మహారాజ్ అష్టోత్తర శతనామావళి

జై సాయి మాస్టర్ !  శ్రీ సద్గురు భరద్వాజ మహారాజ్ అష్టోత్తర శతనామావళి 
రచన మరియు పఠన :శ్రీమతి అడిదం వేదవతి
Youtube Link : https://www.youtube.com/watch?v=HnyLR_xRcIo

స్వామి సమర్థుల ఫోటో

జై సాయి మాస్టర్ !  వ్యాసం :'స్వామి సమర్థుల ఫోటో' (సాయిబాబా మాసపత్రిక మే,2017 నుంచి గ్రహించబడింది) రచన మరియు పఠన :శ్రీమతి అడిదం వేదవతి Youtube Link : https://www.youtube.com/watch?v=WzixZEyJu_0&list=PLnRyJjSMDG1rIKCh26Dr4qb7niTuR8U6G&index=39

BackIndexNext