Skip to main content

స్తోత్రాలు


2.  శ్రీ దత్తాత్రేయుని షోడశావతారములు


(i)  యోగిరాజు
(ii)  అత్రివరదుడు
(iii)  శ్రీ దత్తాత్రేయుడు
(iv)  కాలాగ్నిశమనుడు
(v)  యోగిజన వల్లభుడు
(vi)  శ్రీ లీలా విశ్వంభరుడు
(vii)  సిద్ధరాజు
(viii)  జ్ఞాన సాగరుడు
(ix)  విశ్వంభరావధూత
(x)  మాయాయుక్తావధూత
(xi)  మాయాముక్తావధూత
(xii)  ఆదిగురువు
(xiii)  శివరూపుడు
(xiv)  శ్రీ దేవ దేవ
(xv)  దిగంబరుడు
(xvi)  శ్రీకృష్ణ శ్యామకమలనయనుడు
3.